მითი

თვალსაზრისი
15 იანვარი, 2021

როგორ და რატომ გახდა მიმზიდველი Parler-ის პლატფორმა რადიკალური ჯგუფებისთვის?

იმ ფონზე, როდესაც სამი ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი - YouTube, Facebook და Twitter ექსტრემიზმისა და დეზინფორმაციის გავრცელების შესაჩერებლად სხვდასხვა ზომის მიღებას აგრძელებენ, ელექტრონულ სივრცეში გაჩნდა პლატორმა Parler (პარლერ), რომელმაც რადიკალური...