მითი

თვალსაზრისი
17 იანვარი, 2020

ჟურნალისტიკა საქართველოში: ყალბი ამბები და ოლიგარქები

შესავალი ერთი შეხედვით, საქართველოს მებრძოლი და პლურალისტური მედია გარემო აქვს. თუმცა, კარგად დაკვირვების შემთხვევაში, პრესის რეალური თავისუფლების მხრივ ბევრ პრობლემას დავინახავთ. ბევრი მედია გარედან მიღებულ ფინანსურ დახმარებაზეა დამოკიდებული 1 ....