მითი

განათლება
25 აპრილი, 2016

უცხო ენების მოხალისე მასწავლებელთა რიცხვი ბოლო წლებში 98%-ით შემცირდა

საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების თანახმად, განათლებისა და ტრეინინგების სფეროში თანამშრომლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია უცხო ენების სწავლების ხელშეწყობა (ასოცირების შესახებ შეთანხმება. მუხლი 359e). 2010 წლიდან მოყოლებული დღემდე პროგრამაში „ასწავლე და...