სხვადასხვა

განტროლე თათია გედევანიძე!

13 დეკემბერი, 2019

პროფილის სახელითათია გედევანიძე

უნიკალური კოდი: 100043832562716

"


სტატუსი: აქტიური

მახასიათებელი: იპარავს სოციალური ქსელის - vkontakte.ru მომხმარებლის - Екатерина Бышевская-ს იდენტობას.
პირველი აქტივობა ფიქსირდება 2019 წლის ნოემბერში, რაც მიუთითებს იმას, რომ პროფილი ახლადშექმნილია

"


სამიზნე: საპროტესტო ჯგუფები, ოპოზიცია

"|


მხარს უჭერს: ხელისუფლებას

"""