სატელევიზიო სიუჟეტი

ტერმინ "ლიბერალიზმის" არასწორი გაგება