კარიკატურა

განმეორებითი დეზინფორმაცია ევროპარლამენტის დემოკრატიულობის შესახებ