ინფოგრაფიკა

დეზინფორმაცია, თითქოს გერმანია ეკონომიკურ დაშლას სტალინმა გადაარჩინა