სატელევიზიო სიუჟეტი

სპეკულაციები მართლმადიდებლობასთან ბრძოლაზე უკრაინაში