სატელევიზიო სიუჟეტი

არჩილ მარშანიას კომენტარი სისხლის ჯგუფებზე