ქვიზი: სატირა თუ რეალობა?

“მითების დეტექტორის” და სხვა ფაქტჩექერების მიერ გადამოწმებული მასალებიდან, გთავაზობთ სატირულ და ყველაზე აბსურდულად რეალურ ამბებს. შეძლებთ მათ ერთმანეთისგან გარჩევას?