ინფოგრაფიკა

“პატრიოტები” და კრემლი ოკუპაციის კანონის გაუქმებას ითხოვენ