ინფოგრაფიკა

ობიექტივის წამყვანი ამტკიცებს, რომ რუსეთი "ოკუპანტი" არ არის