ინფოგრაფიკა

მითები ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ

ცხრილი 1. თავშესაფრის მაძიებლები 2012-2017 წლებში


 

2012-2017 წლებში თავშესაფარი სულ 1505 -მა ადამიანმა მოიპოვა

"


უარი თავშესაფარზე

"