ინფოგრაფიკა

Geworld: რუსეთში ნარკოტიკების მოხმარება ცუდ ტონად ითვლება, სტატისტიკა: რუსეთში ნარკოდამოკიდებულება ევროპული ქვეყნებზე მაღალია

Geworld: რუსეთში ნარკოტიკების მოხმარება ცუდ ტონად ითვლება, სტატისტიკა: რუსეთში ნარკოდამოკიდებულება ევროპული ქვეყნებზე მაღალია

"