მითი

ისტორია
7 მაისი, 2021

II მსოფლიო ომის პროკლამაციები

ისტორიულად პროპაგანდის ერთ-ერთი ეფექტიანი და გავრცელებული მეთოდი პროკლამაციებისა და საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება იყო. ინტერენეტის არარსებობის ეპოქაში, სახელმწიფოები საჰაერო თუ სახმელეთო გზებით საკუთარ თუ მოწინააღმდეგის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფორმაცია გაევრცელებას სწორედ პროკლამაციების...