სსრკ საბჭოთა ფილმებში

ამოიცანი, რომელი ფილმიდანაა ფრაზა