სატელევიზიო სიუჟეტი

მიგრანტებზე გავრცელებული დეზინფორმაციები და მითები


დეზინფორმაციები და არასწორი სტატისტიკა ევროპაში მიგრანტების მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ.