სატელევიზიო სიუჟეტი

გიორგი ნონიაშვილი ევროკავშირში ქორწინებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე


გიორგი ნონიაშვილი ევროკავშირში ქორწინებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე