სატელევიზიო სიუჟეტი

საბჭოთა კავშირის იდეალიზაცია ქართულ მედია სივრცეში