სატელევიზიო სიუჟეტი

ზურა მოდებაძე ცხოველთა მიმართ დასაშვები მოპყრობის ევრო სტანდარტების შესახებ


ზურა მოდებაძე ცხოველთა მიმართ დასაშვები მოპყრობის ევრო სტანდარტების შესახებ