სატელევიზიო სიუჟეტი

ვინ ავრცელებს დეზინფორმაციას ბავშვთა უფლებთა კოდექსის შესახებ?