სატელევიზიო სიუჟეტი

ფეისბუკიდან მედიაში - ყალბი ამბების გავრცელების სქემა