სატელევიზიო სიუჟეტი

საბჭოთა მედია და პარალელური ისტორიები



გიორგი რევიშვილი
მითების დეტექტორის ლაბორატორია