მითი

პოლიტიკა
10 ივნისი, 2020

რა საერთო აქვთ Иракли Иракли-ს, ანტილიბერალურ დოქტრინას, News Front-სა და tvalsazrisi.ge-ს ერთმანეთთან?

“მითების დეტექტორმა” ღია წყაროებზე დაყრდნობით გამოიკვლია მომხმარებელ ირაკლი ჯანყარაშვილის მართული გვერდები და მასთან დაკავშირებული პლატფორმები, სადაც ერთდროულად პროსახელისუფლებო, ანტილიბერალურ და პრორუსულ პლატფორმებთან თანხვედრა იკვეთება. ირაკლი ჯანყარაშვილი მართავს გვერდს “ანტილიბერალური დოქტრინა”და...