საბჭოთა მითები

სამხედრო
24 თებერვალი, 2017

მითი საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ

1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა წითელი არმია თბილისში შემოვიდა. სწორედ ეს დღე ითვლება საქართველოს გასაბჭოების თარიღად მას შემდეგ, რაც 24 თებერვალს ქვეყნის მთავრობამ დედაქალაქი დატოვა. ამ თარიღთან დაკავშირებით ისტორიაში არაერთი...