მითი

იდენტობა
22 აგვისტო, 2019

Geworld-ის რუსული კონსპირაციები სექსუალურ განათლებაზე

2019 წლის 13 აგვისტოს ონლაინ-გამოცემა “საქართველო და მსოფლიომ” გამოაქვეყნა სტატია სათაურით “რა გვჭირდება ახლა ჩვენ? “სულიერის თვალის ახილება”. სტატიაში სექსუალური განათლების დანერგვა სკოლებში უარყოფითად არის შეფასებული და აღნიშნულია, რომ ის...