ოჯახი

იდენტობა
7 აგვისტო, 2017

მტკიცება, თითქოს ფინეთში 80 000 ბავშვი სახელმწიფომ მშობელს არ დაუბრუნა, მცდარია

21 ივლისს ონლაინ გამოცემამ „საქართველო და მსოფლიო“ გამოაქვეყნა სტატია, სათაურით „გლობალური შუასაუკუნეების ეპოქა: ტერორიზმი, ჰომოსექსუალიზმი,