ვებ-გვერდები

მედია
21 თებერვალი, 2018

რატომ ქრებიან პროპაგანდისტული ვებ-გვერდები?

“მითების დეტექტორმა” ადრე გამოქვეყნებული დიზინფრომაციული მასალების პირველწყაროების გადამოწმების შედეგად აღმოაჩინა, რომ რამდენიმე ვებ-გვერდი ამჟამად აღარ ფუნქციონირებს და ისინი მხოლოდ დროებითი მიზნებისთვის შეიქმნა. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ასეთ 3 შემთხვევას ასახავს: