პროექტის შესახებ

მედიის განვითარების ფონდი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ACCESS-ის პროგრამის ფარგლებში, ახორციელებს პროექტს "მითების დეტექტორი მოქალაქეების ინფორმირებისა და მედია წიგნიერების გაძლიერებისთვის”. პროექტის მიზანია ანტი-დასავლურ პროპაგანდასთან გამკლავება საზოგადოების ინფორმირებულობისა და მედია წიგნიერების ხელშეწყობის გზით.

პროექტი ითვალისწინებს მედიაში გამოვლენილი დეზინფორმაციის გადამოწმებას "მითების დეტექტორის” ფორმატში, საზოგადოების ინფორმირებას არა მხოლოდ ვებ-ფორმატში, არამედ ტვ "პირველის” ბიზნესკონტრაქტის სატელევიზიო სიუჟეტების მეშვეობით, რეგიონულ მედიაში ინფორმაციის გავრცელებას. პროექტის საგანმანათლებლო კომპონენტი ახალგაზრდებს შორის მედია წიგნიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად. ამ მიზნით რეგიონებსა და თბილისში ვორქშოფების ჩატარებაა გათვალისწინებული.