გასაჩივრება

  • შეფასებული პოსტი არ წაშალოთ! პოსტის წაშლა მის გასაჩივრებას და/ან Facebook-ის მიერ დაწესებული შეზღუდვების  მოხსნას  შეუძლებელს გახდის.  
  • შეავსეთ „მითების დეტექტორის“ ( www.mythdetector.ge )  საჩივრის აპლიკაცია და შეავსეთ საჩივარი. 
  • გასაჩივრების მოთხოვნა გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:  complaints@mdfgeorgia.ge