ƏLAQƏ ÜÇÜN MƏLUMAT

Ünvan
Kobuleti küçəsi 34/36, darvaza 1,
m
ərtəbə 4, mənzil 5. Tbilisi ş, Gürcüstan, 0179

Telefon
995 32/ 2 11 20 26
995 790/99 66 07 (Xaricd
ən)
0790/99 66 07 (Ş
əhərdən)
0790/99 66 07 (Cib telefonundan)

El-poçt

info@eurocommunicator.ge

mdfgeo@gmail.com