საჩივრები

მედიის განვითარების ფონდი ანგარიშვალდებულია საზოგადოების წინაშე. ჩვენ განვიხილავთ საჩივრებს “მითების დეტექტორის” ქცევის კოდექსის საფუძველზე. 

ჩვენ ვიღებთ საჩივრებს იმეილით (info@mdfgeorgia.ge) ან ონლაინ აპლიკაციის ფორმით.