İnfoqrafik

მითები ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ

ცხრილი 1. თავშესაფრის მაძიებლები 2012-2017 წლებში

 

2012-2017 წლებში თავშესაფარი სულ 1505 -მა ადამიანმა მოიპოვა

"

უარი თავშესაფარზე

"